انگیزشی قدرت - دو راهی های گمراه کننده زندگی

297

اگر فکر می کنید در زندگی دچار بی انگیزگی و روزمرگی شدید و یا هدفی ندارید و یا شاید هم نمی دونید چطور باید هدفتون رو مشخص کنید تا بتونید از هر لحاظ در زندگی پیشرفت کنید با تیم انگیزشی انگیزه برتر در ارتباط باشید . ما به خدا و خودمون ایمان داریم پس هرگز قصد تبلیغ نداریم . ما به هر آنچه بگوییم ایمان داریم. سخنران انگیزشی و مشاور الهام بخشی بهروز بیات