خانوادهء رنگین‌مارماهیان: Muraenidae

187
خانوادهء رنگین‌مارماهیان (Muraenidae)، یک خانوادهء ماهیان دریایی و نیز آب شیرین، با بیش از 200 گونه مختلف است که حدود 6 گونه آن در ایران فهرست شده است. در آب‌های گرم و معتدل جهان زندگی می‌کنند. از لحاظ شکل متنوع هستند. بعضی از انواع این خانواده تا 3 متر طول پیدا می‌کنند و بعضی نیز گونه‌های کوچک و متوسط آکواریومی بوده و در آکواریوم بسیار سخت جان هستند. در بعضی کشورها مصرف غذایی دارند، اما ممکن است خوردن انواع بزرگ ان ایجاد مسمومیت بکنند. ::: در مورد این خانواده، بیشتر بدانید: http://fishbase.ir/persiangulf_gulf_of_oman/Muraenidae.html
pixel