طرح نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی

374

شبکه خبر- 16 اسفند 94- 13:00| این طرح در دو مرحله از ۱۶ تا ۲۹ اسفند و یکم تا ۱۴ فروردین ۹۵ اجرا می شود. در این بخش خبری با آقای سرابیان رئیس کشیک نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگوی تلفنی شد.

پایشگری
پایشگری 972 دنبال کننده