ذلت و سازش یا مقاومت؟ راه سومی نیست.

371

پذیرش ذلت یا مقاومت؟ هیچ راه سومی نیست! | کاری از جدال احسن

navid-313
navid-313 351 دنبال کننده