حواشی نشست شورای امنیت درباره سرنگونی پهباد آمریکا

631
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

گرازش کامران نجف زاده از نشست شورای امنیت درباره سرنگونه پهباد آمریکایی توسط ایران

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده