جوش القایی گریتینگ ( الکتروفورج)

440
دستگاه جوش القایی گریتینگ از ابتدای سال 1397 در شرکت مشبک سازان آریا راه اندازی شده و در حال حاضر توان تولید روزانه 20 تن گریتینگ را دارد
pixel