معرفی رشته فیزیک

28
Hadafdaar20 16 دنبال‌ کننده
در این ویدیو به شما در مورد رشته فیزیک تعداد واحد های درسی گرایش های رشته مدت زمان تحصیل و بازار کار آن تو ضیحاتی داده میشود
Hadafdaar20 16 دنبال کننده
pixel