صحبت های قابل تأمل یک مهاجر افغان درمورد ایران

7,747
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده
کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده