نقد حقوقی نامۀ شمارۀ 20511 مورّخ 1399/01/26 نظام فنی و اجرایی کشور

209
حقوق احداث 15 دنبال‌ کننده
209 بازدید
اشتراک گذاری
ادامه قراردادهای جاری در شرایط کرونا با حضور علی قره داغلی (کرشناس( مهندس حمید حسین‌زاده (کارشناس) مهندس امیر احمدی مطلق (کارشناس مجری) اهم مطالب: بررسی مکاتبات تمامی تشکل ها درباره کرونا جواز صحت نامه موصوف ساختار قانونی نامه موصوف اشاره به شرایط هاردشیپ امکان ایجاد حق برای پیمانکاران و مشاوران پیشنهادات #نظانم_فنی_و_اجرایی #نظام_فنی_اجرایی #کرونا #تاخیرات #هاردشیپ
حقوق احداث 15 دنبال کننده
pixel