باز آرایی شبکه توزیع بر اساس تابع TOPO در نرم افزار DIgSILENT

70
digsilentfile.ir
digsilentfile.ir 7 دنبال‌ کننده

آدرس دریافت آموزش : http://digsilentfile.ir/d1223 بازآرایی شبکه های توزیع جهت دستیابی به بیشترین کاهش تلفات ممکن با مصرف کمترین هزینه از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. بازآرایی شبکه های توزیع از مهمترین و در عین حال کم هزینه ترین روش کاهش تلفات شبکه های توزیع است. در نرم افزار Digsilent برای بازآرایی شبکه های توزیع تابع Tie Open Point Optimization با امکان دستیابی به کمترین تلفات ممکن با صرف کمترین هزینه، بر اساس پیدا کردن نقاط رینگ باز بهینه تعریف شده است.

digsilentfile.ir
digsilentfile.ir 7 دنبال کننده