مستند فروپاشی بخش 2

185

در این بخش از مستند فروپاشی به چاپ بدون پشتوانه دلار پرداخته میشود و همچنین عدم آگاهی عموم مردم از این کلاهبرداری