برنامه دوربین ؛ قسمت 5؛ تبریک عیدقربان درکناراتومبیلهای قدیمی، شبکه جهانی جام جم

247

قسمت پنجم ؛بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان با موضوع ؛ تبریک عیدقربان از طرف علیرضا ازالپاسوی تگزاس درکناراتومبیلهای قدیمی شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. تاریخ برنامه 95/07/10