هانسی: فلسفه ی رشد مداوم | افشین والی نژاد | تداکس جوانان تهران

1,682
ژاپنی ها چگونه تواسنتند درکم تر از ۵۰ سال پس از جنگ جهانی اول و با خاک یکسان شدن، به سومین قدرت اقتصادی جهان بدل شوند؟ آیا می شود راهکاری را برای رشد مداوم پیدا کرد؟
تیغ و ترمه
%80
کارگردان: کیومرث پوراحمد مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
تیغ و ترمه
pixel