برترین های بشریت با دوبله فارسی - کشتی های غول پیکر

1,454

... دانلود نسخه کامل فقط در MNDL.ir ... برنامه "برترین های بشریت" پژوهش جهانی است برای یافتن بزرگان نبوغ مهندسی . ما بزرگترین شگفتی های مکانیکی را زیر نور افکن می گذاریم و آنها را با هم مقایسه می کنیم تا در نهایت به بهترین بهترین ها دست پیدا کنیم. در هر قسمت از این برنامه،"برترین های بشریت" در یک رده مهندسی تخصصی در 5 رده کلیدی مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار میگیرند