از تنبلی تا موفقیت-2

3,793

این ویدیو کوتاه بخشی از سخنرانی های آقای محمدپیام بهرام پور، مدیر باشگاه سخنرانی برج میلاد درباره ی مهارت های موفقیت و مسکن های موقتی می باشد. برای مشاهده کامل دوره به سایت www.hamamooz.com مراجعه نمایید.