معرفی سامانه ی الودکتر (پزشکان)

453

موشن گرافیک معرفی سامانه ی الودکتر - نسخه ی مخصوص پزشکان این ویدیو به معرفی سامانه ی الودکتر و امکاناتی که این سامانه برای پزشکان فراهم کرده، می پردازد و پزشکان می توانند با دیدن آن از امکانات الودکتر آگاهی پیدا کنند. www.alodoctor.ir