ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

انواع شبکه داده قسمت 7 - افزونگی در فناوری رزرو منابع شبکه

50
در قسمت هفتم از سری ویدئوهای آموزشی تخصصی شبکه با همکاری اساتید نورونتا به بررسی انواع شبکه داده میپردازیم. در قسمت هفتم از سری ویدیوهای آموزش تخصصی شبکه، با همکاری اساتید نورونتا، به افزونگی در فناوری رزرو منابع شبکه و کاربرد آن در شبکه نورونتا، پرداخته می شود. با نورونتا همراه باشید... #در_ارتباط_میمانیم https://lnk.bio/GS0E
نورونتا 22 دنبال کننده
pixel