رفع تمام نیازهای سختی سنجی تنها با یک دستگاه سختی سنج | کوپا

667
رفع تمام نیازهای سختی سنجی تنها با یک دستگاه سختی سنج. کوپا. تست سختی راکول، سختی ویکرز، سختی برینل و سختی سنجی فلزات با بهترین دستگاه سختی سنج یونیورسال. سختی سنجی کامل برای تمام نیازهای سختی سنجی. 15 روش راکول، 15 روش راکول سوپرفیشیال، 15 روش برینل، 7 روش ویکرز. جهت مشاهده فیلم های بیشتر به کانال تلگرام کوپا بپیوندید. تلگرام: KOOPACOMPANY@ - تلفن: 01133366282 - 09358445363 - www.koopaco.com info@koopaco.com
pixel