نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان گلستان

200
گوشه هایی از مراسم نوزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان گلستان که در سال 1396 برگزار شد.
pixel