آموزش حسابداری طلا - روش محاسبه قیمت طلا

2,491
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.6 هزاردنبال‌ کننده

فرمول تبدیل قیمت مثقال به گرم و محاسبه قیمت طلا با عیار 18 در این فیلم کوتاه توضیح داده شده است. این فرمول در حسابداری طلا فروشی و فاکتورهای بنکداران طلا بیشتر به کار می آید. مقاله کامل را در سایت گروه نرم افزاری کیمیا بخوانید. www.KimiaDevelop.com .:. تلفن 021.95118556

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.6 هزار دنبال کننده