بازدید حجت‌الاسلام‌ عرب‌ انصاری معاون سازمان بازرسی کل کشور از مجتمع هلجرد

79

صبح روز دوشنبه 3 شهریور 1398 حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی عرب‌ انصاری معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی (هلجرد) بازدید کرد.