آیا بزرگسالان به سلبریتی‌ها اعتماد دارند؟

207
پژوهشی در امریکا انجام شده که می‌گوید اعتماد بزرگسالان به سلبریتی‌ها کم است. بر این اساس، سلبریتی‌ها اغلب می‌توانند نظر افرادی با آرای متزلزل را به خود جلب کنند!
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel