آیا بزرگسالان به سلبریتی‌ها اعتماد دارند؟

216
پژوهشی در امریکا انجام شده که می‌گوید اعتماد بزرگسالان به سلبریتی‌ها کم است. بر این اساس، سلبریتی‌ها اغلب می‌توانند نظر افرادی با آرای متزلزل را به خود جلب کنند!
pixel