ان پرچم هایی که در عزای فاطمه ی زهرا برا فراشته میشود

740

وبلاگ چند رسانه شیعه // سخنرانی ایت الله وحید خراسانی :ان پرچم هایی که در عزای فاطمه ی زهرا برا فراشته میشود شما دارید به ان پرچم می گویید ای دختر رسول خدا وقتی دل شب جنازه شما دفن شد ما نبودیم خدمت کنیم این خدمت ماست امروز به شما ....