استاد رائفی پور « کانال مالی اروپا »

1,361

سخنرانی استاد رائفی پور « نفوذی ها - مدیران نالایق یا تحریم » ٣٠ بهمن 1397 - تهران - شهرقدس