دونده

11,188
دونده - امیر نادری - سال ۶۲ - امیرو نوجوان تنهایی است که رویایش سفر به آن سوی خلیج فارس است. او بطری های خالی، قوطی و چیزهایی از این دست را از میان زباله ها جمع می کند و می فروشد و با واکس زدن کفش خارجیان مقیم آبادان، زندگی می گذراند. امیرو کم کم به کلاس درس شبانه می رود و الفبا را یاد می گیرد…. - https://t.me/nama۶۶
مهاجر 693 دنبال کننده

ایران عزیز ما

16 ساعت پیش
با سلام رویای امیرو سفر به آن سوی خلیج فارس نیست رویایش دویدن برای آموختن و زندگی شادو زیبا است.
pixel