تنظیمات و ویرایش اولیه ربات (منابع و هزینه های ربات)

1,581
-تب ربات :در این بخش از تنظیمات ربات از قبیل ( عنوان ، نام کاربری ، توکن و تمدید خودکار ) قابل ویرایش می باشد. -تب تنظیمات :در این بخش ، تنظیمات و منابع و هزینه ها اصلی ربات قابل ویرایش می باشد ( افزایش یا کاهش ) -جهت ثبت نام رایگان در سایت از طریق سایت dominobot.ir اقدام نمایید.
دومینو بات 25 دنبال کننده
pixel