اجرای صحیح حرکت کراس اور سیم کش تک دست

2,291

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/single-arm-cable-crossover

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده