راه اندازی پورتال خدمات پس از فروش شرکت پارس ارتباط افزار

168

در این ویدئو با پورتال جدید خدمات پس از فروش شرکت پارس ارتباط افزار، ویژگی ها و نحوه ثبت نام و استفاده از پیشخوان خدمات آن آشنا می شوید.