کوتاه با حوزه هنری (41) | 5 اردیبهشت

100

اجرای علیرضا افتخاری به نفع سیل زدگان در حوزه هنری-مراسم جشن یک سالگی نشان مهرک برگزار شد- نمایشگاه نگارگری شعبان افتتاح شد-همدلی تئاتری ها با هموطنان سیل زده، با یاری حوزه هنری برپا شد

pixel