14-روش کوچک کردن برگ در بن سای - شبکه دو - خورشیدی

5,519

قسمت چهاردهم، آموزش ساخت و نگهداری انواع گل و گیاه و بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 27 آذر 1396 موضوع این قسمت از برنامه : مختصری راجعبه تاریخچه گلفروشی در ایران و اولین گلفروشی های ایران. نحوه کوچک کردن برگ یا برگزدایی در بونسای برای زیبایی بیشتر کارشناس: علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر گل و گیاه، مدیریت موسسه بونسای ایرانی iranibonsai@ http://iranibonsai.com 09102004282