بررسی نیازهای واقعی بازار دیجیتال مارکتینگ

422

پنل «بررسی نیازهای واقعی بازار دیجیتال مارکتینگ» در چهارمین همایش آینده وب و موبایل با حضور «جلال روحانی»، «سبا بیوکی»، «توحید علی اشرفی» و «حمید مجاهدنیا»