وضعیت بنفش - دولتی که محرم اسرار مردم نماند

358
روحانی برای عدم حذف یارانه پردرآمدها دخالت نکردن در زندگی خصوصی مردم را بهانه می کند. اما با امضای برجام معلوم شد که دولت قوانین کارگروه اقدام مالی یا همان FATF را پذیرفته که به معنای در اختیار گذاردن اطلاعات کاربران بانکها در اختیار این مجموعه است.
خبرگزاری تسنیم 5.5 هزار دنبال کننده
pixel