هوشمندی کارآفرین در به دست آوردن سهم از بازار بیشتر-2

389
آکادمی چرخ 130 دنبال‌ کننده
سهم از بازار درصدی از کل خدمات و محصولات به فروش رفته توسط یک کسب وکار در یک بازار می باشد و همواره یکی از پارامترهای مهم برای سنجش موفقیت یک کسب وکار است. در این ویدئو از برنامه کارآفرینی همراه با محمدرضا فرحی، به موضوعات زیر پرداخته شده است: عوامل موثر بر ساختار بازار یک ایده اهمیت حضور رقیب و مزیت رقابتی متغیرهای اثرگذار بر سهم از بازار ارتباط با مشتری و راهکارهای افزایش سهم از بازار
آکادمی چرخ 130 دنبال کننده
pixel