تست فهمیدن استعداد ارگ نوازی برای مبتدی ها: تست ربتم

418

با ریتم هماهنگ نتب را نواختن ژنتیکی به انسان میرسد و بعد قبولی و تایید ثبت نام صورت میگیرد.آموزش ارگ بروش :با شنیدن هر آهنگی :با بیست تکنیک ابداعی ما با شهریه ی 290.000.ه.ت مستقل شوید و لازم نیست دنبال فایل آموزشی اون ترانه بگردید.پیام به واتسآپ و یا تلگرام.09391643622حبیب کابوس.

۱ ماه پیش