کم کاری تیروئید و درمان آن در طب سنتی

1,341

کم کاری تیروئید ساکت و بی سر و صدا می شناسند، زیرا نشانه های آن به گونه ای است که اغلب متوجه آنها نمی شوند. در مراحل ابتدایی علائم کم کاری تیروئید به صورت جزئی بروز می کند؛ بدن با افزایش تحریک آن، تا حدی این مشکل را جبران می کند. این علائم به تدریج پیشرفت عدم تشخیص بیماری و درمان بموقع ممکن است موجب میکزودما شود. در این وضعیت، زبان بسیار بزرگ، چهره متورم و صدا دچار گرفتگی می شود. افت شدید فشار خون و کاهش حرارت بدن به کمای میکزودما منجر می گردد. ___________________ #Radiosalamat

زنان
زنان 60 دنبال کننده