16-ایجاد داشبورد مبتنی بر نقشه طیف رنگی

61
نکات قسمت چهاردهم Row Level Permision با استفاده از پارامتر های سطح کاربر می توان رکورد هایی که مختص هر کاربر است را مشاهده کرد به عنوان مثال کارمندان تهران فقط موارد مربوط به شهر تهران را مشاهده کنند ساخت منبع داده با منبع داده سطح کاربر ساخت پارامترهای اشتراکی که به ازای هر کاربر مقدار میگیرد ساخت جدول اطلاعاتی از رشته با تابع split تابع تبدیل تاریخ میلادی به شمسی با تابع DLF کار با پامتر های مخفی
pixel