ربات یاسکاوا (Motoman mpp3)

221
نیرو نوین
نیرو نوین 28 دنبال کننده