صحنه‌های زیبا از مهاجرت غازهای وحشی | فیلم

118

درگروه غازهای مهاجر هر غازی که در حال بال زدن است نیرویی بالا برنده برای غازهای پشت سر خود ایجاد میکند در نتیجه با پرواز به شکل حرف V آنها ۷۱٪ از انرژی مصرفی خود را در مقایسه با پرواز به تنهایی ذخیره میکنند وقتی یکی از غازها از گروه مهاجر جدا شود ٬ متوجه تقلا وسختی پرواز به تنهایی شده و به سرعت به داخل گروه برمیگردد تا از سود نیروی بالا برنده گروه بهره‌مند گردد.

یا مهدی(عج)
یا مهدی(عج) 9.1 هزار دنبال کننده