جلوگیری از درخواست های جعلی با استفاده از ForgeryToken در Asp.net Mvc

565

این اموزش توسط امیر علی 12 ساله از رباط کریم درست شده که مطلب جلوگیری از درخواست های جعلی با استفاده از ForgeryToken در Asp.net Mvc را آموزش می دهد امیر علی حدود یک سال است از فیلم های آموزشی سایت هیلتن استفاده میکند و بسیار عالی ظاهر شده است آفرین و احسن بر این کودک