لنز دوربین عکاسی (قسمت سوم)

896

خب در قسمت سوم از آموزش لنز دوربین عکاسی می خواهیم به نوع دیگری از بندی بندی لنزها اشاره کنیم. این دسته بندی بر اساس ثابت یا نتغیر بودن فاصله ی کانونی صورت می گیرد. شما می توانید با آموزش پله به پله عکاسی آنلاین ذاکری دات فوتو توسط محمود ذاکری و ارتباط با ایشان از هنر عکاسی لذت ببرید و از آن در زندگی و کسب و کارتان بهره ببربد. برای آموزش های بیشتر به وبسایت ما www.zakeri.photo مراجعه نمایید.