به مسیر خداوند ایمان داشته باش

52

به مسیر خداوند ایمان داشته باش و باور داشته باش که او بهترین مسیر راه میبیند و به تو نشان میدهد

NaserKral 6 دنبال کننده
pixel