امیر حاتمی: تحویل و رونمایی از یک خودروی نظامی هفته آینده در شهر اصفهان

182

«سرتیپ امیر حاتمی» در حاشیه جلسه هیات دولت: هفته آینده مراسم تحویل دهی و رونمایی از یک خودروی نظامی در شهر اصفهان انجام خواهد شد، این خودرو برای نیروهای مسلح پرکاربرد است/ با تحویل آن در حوزه پدافندی توان و اقتدار دفاعی کشور به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.