مدیریت و مهندسی فروش

141
چگونه تیم فروش حرفه ای بسازیم؟ چه افرادی مناسب استخدام در تیم فروش هستند؟ چگونه از افت تیم فروش را ریشه یابی و حل کنیم؟ برای پاسخ به این سوالات قسمتی از جلسه مدیریت و مهندسی فروش را مشاهده بفرمایید.
pixel