افشاگری "رابرت بیر" افسر ارشد CIA از وضعیت اپوزسیون

463

افشاگری #بی_نظیر "رابرت بیر" افسر ارشد CIA از وضعیت اپوزسیون شکست خورده و سرگردان در خارج از کشور: 1. وی میگوید: ایرانیان تبعیدی در لس آنجلس آنقدر دور مانده اند که ارتباطشان با ایران به #حدقل رسیده ! 2. آنها عده ای #مرفه اند که در یک #حباب زندگی میکنند ! 3. آنانکه میتوانند برای ایران مشکل ایجاد کنند و اپوزسیون #واقعی اند، القاعده و داعش اند (نه دیگران) ! .....