بازتاب توقیف نفت کش ایرانی در رسانه های داخلی

894
کار عجیب نیروهای نظامی انگلیسی در توقیف نفت کش ایرانی چه علتی دارد؟
کلاکت 16.3 هزار دنبال کننده
pixel