صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

1,826
ارائه خدمات مالی ( پرداخت تسهیلات و صدور انواع ضمانت نامه) بصورت تسهیل شده به شرکتهای فناور و دانش بنیان
filimo
آقازاده - قسمت 19
%95
حامد با گرفتن اعترافات راضیه، پرونده ی نیما را کامل تر می کند. همزمان بهرامی از اعترافات راضیه با خبر می شود و...
pixel