قسمت های 11 و 12 خارج از دید بالاخره منتشر شد!

643

مستند "خارج از دید" روایتی از آنچه در سال ۸۸، خارج از دید مردم اتفاق افتاد. http://cmmt.ir/4CW