مقدمه دوره تدبر در قرآن ویژه فضای مجازی استاد علی صبوحی

1,633
احساس ضرورت شد که با استفاده از فرصت فضای مجازی، بیشتر در کنار هم قرار بگیریم و از محضر نورانی قرآن کریم استفاده کنیم. بر آن شدیم تا دوره ای مجازی را با ۶۰ جلسه و هر جلسه ده دقیقه برگزار کنیم. هر هفته دو جلسه در فضای مجازی بارگذاری خواهد شد. علاوه بر ارائهٔ تدبر سوره های منتخب، جنبه تطبیق با مسائل روز لحاظ شود و از این طریق معبری باز شود برای استفاده هر چه بیشتر از قرآن کریم در زندگی روزانه.
pixel