دانشگاه علم و صنعت| اهمیت علم مالی و سرمایه گذاری در کسب و کار

102
هومان - hoomaan.org 44 دنبال‌ کننده
صحبت های اقای حسین حائری مدیریت مجموعه هومان پیرامون اهمیت علم مدیریت مالی و سرمایه گذاری در کسب وکار - دانشگاه علم و صنعت ایران - 25 آبان 98
pixel